O&O bespaart dankzij vrijwilligers

Valkuil leeg, kantine vol

Zaterdag 2 November is met veel hulp van leden en ouders de valkuil leeggemaakt en zijn alle blokken in de kantine opgestapeld. In de komen de dagen worden de blokken elders opgeslagen.

We willen graag iedereen bedanken die aan deze stoffige klus heeft meegeholpen! Dankzij jullie hulp was het snel voor elkaar.

de Bouwcommssie

UItbreidingTurnhal officieel van start

Woensdag 10 juli is de uitbreiding van onze turnhal aan de Uilenvliet officieel van start gegaan. Het was de eer aan secretaris Nel Kortman om onder toeziend oog van vele belangstellenden de eerste paal te slaan.

Nadat zij de klus geklaard had werd een tweede paal op een ludieke wijze met ouderwets gezamenlijk touwtrekken geslagen. De ploeg touwtrekkers werd spontaan samengesteld uit de O&O-bestuurders, –trainers, sponsoren, wethouders, vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en gemeentemedewerkers, waarmee de brede onderlinge samenwerking met daadkracht tot uiting werd gebracht.

Voorzitter Pauline den Hartog schetste  het verloop van de onderhandelingen en de dienstbare taak van de bouwcommissie. Zelf ging zij voorop in de jarenlange strijd om het project van de grond te krijgen. Uiteindelijk stelden alle partijen zich positief op, waarbij de medewerking van de gemeente essentieel was.
Elf jaar geleden ontstond reeds de behoefte aan een grotere trainingsruimte. Vele scenario’s passeerden de revue. Geen enkele kon tot uitvoer worden gebracht. Tot dat het naastgelegen terrein vrij kwam en de optie ontstond de huidige hal uit te breiden. Met het nagenoeg verdubbelen van de oppervlakte ontstaat een verantwoorde trainingsruimte. Hierin worden alle toestellen en benodigdheden geïnstalleerd om zelfs tot aan het topniveau te kunnen oefenen.
De planning is dat de bouwwerkzaamheden rond de Kerstdagen zijn voltooid. Nadien moeten nog bijkomende werkzaamheden plaatsvinden. De officiële ingebruikname wil het bestuur laten samenvallen met het 95-jarig bestaan in mei van 2014.

De foto's van het slaan van de eerste paal vindt u in het Fotoalbum. Een leuk artikel op de KNGU site vindt u hier.

De contouren van de hal worden zichtbaar

Maandag 7 oktober zijn de stalen kolommen en de spanten van het nieuwe gedeelte geplaatst.

De bouw is begonnen!

UITBREIDING O & O-TURNHAL OFFICIEEL VAN START

Woensdag 10 juli is de uitbreiding van onze turnhal aan de Uilenvliet officieel van start gegaan. Het was de eer aan secretaris Nel Kortman om onder toeziend oog van vele belangstellenden de eerste paal te slaan. Nadat zij de klus geklaard had werd een tweede paal op een ludieke wijze  met ouderwets gezamenlijk touwtrekken geslagen. De ploeg touwtrekkers werd spontaan samengesteld uit de O & O-bestuurders, –trainers, sponsoren, wethouders, vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en gemeentemedewerkers, waarmee de brede onderlinge samenwerking met daadkracht tot uiting werd gebracht.

Voorzitter Pauline den Hartog schetste  het verloop van de onderhandelingen en de dienstbare taak van de bouwcommissie. Zelf ging zij voorop in de jarenlange strijd om het project van de grond te krijgen. Uiteindelijk stelden alle partijen zich positief op, waarbij de medewerking van de gemeente essentieel was.

Elf jaar geleden ontstond reeds de behoefte aan een grotere trainingsruimte. Vele scenario’s passeerden de revue. Geen enkele kon tot uitvoer worden gebracht. Tot dat het naastgelegen terrein vrij kwam en de optie ontstond de huidige hal uit te breiden. Met het nagenoeg verdubbelen van de oppervlakte ontstaat een verantwoorde trainingsruimte. Hierin worden alle toestellen en benodigdheden geïnstalleerd om zelfs tot aan het topniveau te kunnen oefenen. 

De planning is dat de bouwwerkzaamheden rond de Kerstdagen zijn voltooid. Nadien moeten nog bijkomende werkzaamheden plaatsvinden. De officiële ingebruikname wil het bestuur laten samenvallen met het 95-jarig bestaan in mei van 2014.