Algemene informatie

Sporten en SMS Kinderfonds

Ook kinderen uit gezinnen die minder inkomen hebben, moeten kunnen sporten. Een financiële ondersteuning is in veel gevallen welkom.

Het SMS Kinderfonds in de Drechtsteden is bedoeld voor kinderen van 0-17 jaar , woonachtig in de Drechtsteden, van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het wettelijk minimumloon. Voor kinderen op de basisschool bedraagt de tegemoetkoming € 250,- per jaar, voor middelbare scholieren € 760,- per jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden of op de website van de Stichting Leergeld www.leergelddrechtsteden.nl. U kunt ook bellen met de Stichting Leergeld, T: 078-612 31 19

Aanvullende gegevens