Algemene informatie

Contributie

De contributiebedragen zijn gebaseerd op 1 wekelijkse training van 1 uur. In de vakanties worden geen trainingen gegeven.

Sinds de introductie van de nieuwe module voor de ledenadministratie in september 2021 wordt de contributie maandelijks in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap is per kwartaal zoals verderop op deze pagina toegelicht wordt.

Voor leden van wedstrijdgroepen die extra trainingen volgen gelden hogere bedragen, afhankelijk van het aantal extra trainingsuren.

 Contributie recreanten  Bedrag vooruit
per maand o.b.v.
automatische incasso
Bedrag per kwartaal
(ter info omgerekend)
 0 t/m 12 jaar 16,50 49,50
 13 t/m 17 jaar 18,25 54,75
 18 t/m 64 jaar 19,95 59,85
 Vanaf 65 jaar 19,50 58,50
 Twee uur les 30,00 90,00
 Ieder uur boven de twee uur + 10,00  
 Rustend lid 12,50 37,50
 Ondersteunend lid 7,50  22,50
 Inschrijfgeld jeugdleden 12,50  
 Inschrijfgeld seniorleden 17,50  
     
 Club van 100 vanaf 50,00 per jaar  
 Vriendenclub O&O vanaf 25,00 per jaar  
     
 Contributie selectie   Bedrag vooruit
per maand o.b.v.
automatische incasso
 Bedrag per kwartaal
(ter info omgerekend)
 Twee uur les 37,50  112,50
 Ieder uur boven de twee uur + 8,50  

Selectieleden betalen een hogere contributie in verband met de hogere kosten voor deze groepen.

Alle bedragen zijn in Euro's, zijn inclusief bondscontributie en gelden voor lessen en trainingen van één uur per week, tenzij anders aangegeven.
De tarieven zijn op basis van betaling via automatische incasso. Bij een andere wijze van betaling, kan een toeslag in rekening gebracht worden.

Rustend lidmaatschap:
Bij zwangerschap, langdurige ziekte, studieverlof en dergelijke bestaat de regeling om rustend lid te worden. Men betaalt niet de hele contributie, maar een gereduceerd tarief van € 12,50 per maand. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, betaalt u geen inschrijfgeld, maar alleen de voor u geldende contributie. De maximale periode om rustend lid te worden is vastgesteld op 6 maanden. Wel moet u zelf bij het secretariaat doorgeven dat u rustend lid wordt, de reden en de verwachte herstelperiode. Heeft uw herstel langer nodig overleg dan met het bestuur naar de mogelijkheden. 

Ondersteunend lid:
Wanneer het actieve lidmaatschap stopt en er dus niet (meer) wordt deelgenomen aan lessen bestaat de mogelijkheid om ondersteunend lid te blijven. Ondersteunende leden blijven lid van de KNGU en betalen een contributie van € 7,50 per maand.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 12,50 voor jeugdleden en € 17,50 voor seniorleden.

Betalingsgegevens:
Rabobank NL04 RABO 0377 5538 59, t.n.v. Gymn, Ver. O&O te Zwijndrecht

Bijdrage in de contributie:
Ouders met een maandinkomen dat niet hoger is dan 140 % van het bijstandsniveau kunnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (t/m 12 jaar) maximaal € 275,00 per jaar vergoeding krijgen voor contributie en/of sportkleding. Voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs geldt een bedrag van € 790,00. U moet zelf contact opnemen met:

Stichting Leergeld   078 6123 119   of   www.leergelddrechtsteden.nl


Lid worden

Klik hier om naar de pagina 'Lid worden' te gaan en daar het aanmeldingsformulier in te vullen..


Beëindigen lidmaatschap

Klik hier om naar de pagina 'Lidmaatschap beëindigen' te gaan.


 

Aanvullende gegevens