Business Club O&O

Fysiotherapie "De Lus" nieuwe sponsor

O&O-sponsorcommissie verwelkomt met veel genoegen Fysiotherapie “De Lus” als nieuw lid van de O&O-Businessclub. Vrijdag 14 maart vond de officiële ondertekening van het contract plaats. Het contract werd namens Fysiotherapie “De Lus” ondertekend door de heer Ton Ringlever. Marcel Geurts zette zijn handtekening namens de O&O-sponsorcommissie.

Beide partijen zien de meerwaarde van deze verbintenis. 

Fysiotherapie “De Lus” is geen onbekende in Zwijndrecht en is met drie locaties voor iedereen bereikbaar. Fysiotherapie  “De Lus” is gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan mensen die problemen ervaren met bewegen. Pijn, beperking en een verlies van levenskwaliteit zijn hiervan vaak het gevolg. De hulpverlening richt zich op het opheffen of beperken van dit verlies.

In hun praktijk is deskundigheid op verschillende fysiotherapeutische domeinen aanwezig. Naast algemeen fysiotherapeuten zijn er manueeltherapeuten, sportfysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, een bekkenfysiotherapeute, een geriatrisch fysiotherapeute en een oncologisch fysiotherapeute werkzaam. Allen voldoen aan de door de beroepsgroep geformuleerde eisen ten aanzien van scholing en accreditatie.

Meer informatie is te vinden op de site www.fysiodelus.nl


 

Aanvullende gegevens