Nieuws

Mooie opbrengst rommelmarkt

De onlangs gehouden Rommelmarkt heeft ook deze keer weer een mooi bedrag van maar liefst € 662,00 opgeleverd. Een mooie opkikker voor onze clubkas.

Ook dit jaar werden de voorbereidingen weer gedaan door Alice, Wil en Netty. Tijdens de dag zelf waren het vele handen van de groepen van Wil, Karin en Beb, die er voor zorgden dat samen met de inzet van de dames barcommissie, zo’n mooie financiële opbrengst is geleverd.

Dankjewel aan allen!

Protocol melden kindermishandeling aan de wethouder overhandigd

Gymnastiekvereniging O&O aan de slag met protocol melden van kindermishandeling: 'Samen pakken we kindermishandeling aan!'

In Zwijndrecht zijn jaarlijks circa 250 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. De gemeente Zwijndrecht vindt dit onaanvaardbaar. Samen met de professionele partners en samenwerkingspartners zoals scholen, kerken en verenigingen slaat de gemeente de handen ineen om kindermishandeling te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat er binnen verenigingen mensen zijn die specifiek opgeleid zijn in het signaleren van kindermishandeling.

Protocol
Gymnastiekvereniging O&O is de eerste vereniging in Zwijndrecht die een aandachtsfunctionaris kindermishandeling heeft en een protocol heeft opgesteld hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vanmiddag heeft voorzitter Pauline den Hartog van gymnastiekvereniging O&O aan wethouder Jolanda de Witte (Jeugd) het protocol 'meldcode kindermishandeling' overhandigd.

Het protocol dat O&O hanteert vind u hier

Melden en voorkomen
Wethouder De Witte ondersteunt het protocol: "Elk kind dat mishandeld wordt, is er één teveel. Alle kinderen hebben het recht veilig en gezond te kunnen opgroeien. Naast aandacht voor het melden van kindermishandeling willen we alle kinderen die te maken hebben (gehad) met mishandeling, in beeld hebben". De gemeenteraad heeft besloten in haar raadsprogramma naast de bestaande inzet nog meer in te zetten op het voorkomen van kindermishandeling en het bieden van duurzame ondersteuning aan kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling.

O&O
Bij O&O sporten 620 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. De sportclub vindt het van groot belang aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Het protocol gaat in op de vraag hoe er gehandeld kan worden bij een vermoeden van kindermishandeling. O&O-voorzitter Pauline den Hartog: "Bij O&O geloven we in de kracht van kinderen. Door het geven van lessen en trainingen geven we kinderen een kans zich fysiek maximaal te ontwikkelen. Door de wekelijkse, soms bijna dagelijkse contacten met de sporters, staan we dichtbij de kinderen. Mocht er plotseling een verandering in gedrag of fysiek geconstateerd worden bij een kind, gaan de “alarmbellen” bij trainers rinkelen. Want veiligheid van de kinderen staat bij ons voorop. Het is daarom een goede zaak dat binnen gymnastiek- en turnvereniging O&O een gecertificeerd aandachtsfunctionaris voorhanden is die lesgevers en trainers kan begeleiden bij een eventueel vermoeden van kindermishandeling."

Waardering
De gemeente heeft veel waardering voor het initiatief van O&O om dit protocol op te stellen. Wethouder De Witte: "Samen pakken we kindermishandeling aan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, hierbij hebben wij ook andere organisaties, zoals sportverenigingen, nodig. Samen kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor deze kinderen".

Het protocol meldcode kindermishandeling zal ook bij andere (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties onder de aandacht worden gebracht.

Luuk Huernink sportman Gemeente Dordrecht 2018

Onze turner Luuk Huernink is uitgeroepen tot sportman 2018 van de Gemeente Dordrecht. Onder andere door zijn prestaties bij de in Ahoy-Rotterdam gehouden nationale titelstrijd.

Luuk werd in de eredivisie Nederlands kampioen op het onderdeel brug. Behaalde zilver op voltige en rek en lag beslag op het brons vloer en ringen, alsmede van het allroundklassement. Tevens nam hij als lid van de Oranjeselectie deel aan de in augustus in Glasgow gehouden Jeugd Europese Kampioenschappen

Wij feliciteren Luuk met deze titel!!

Aanvullende gegevens