Fifty Fitters in de Lindonk

Ons 100-jarig bestaan werd ook gevierd met de bewoners van De Lindonk. Een grote groep fifty-fitters zorgde voor een gezellige beweeg activiteit in De Brasserie Plexat in de Lindonk.
Meer dan 20 dames van de maandagmiddag- en de woensdagavondgroepen onder leiding van mevrouw Wil in ‘t Veld hadden vier dansen ingestudeerd op muziek die bij alle bezoekers goed in de het gehoor liggen.
In een korte inleiding vertelde Pauline over de 100 jaar dat O&O in Zwijndrecht actief was en nog is. Op het scherm verschenen beelden van vroeger. Kleding, gebouwen en oud leden passeerden de revue. Leuk te melden dat enkele dames in de zaal in hun jonge jaren ook actief zijn geweest bij O&O.

Daarna betraden de Fifty-Fit-dames de zaal en onder enthousiaste leiding van Wil demonstreerden zij de door haar bedachte choreografieën die in de weken vooraf enthousiast waren ingestudeerd. Ook de gehele regie van dit optreden was in haar handen. Het resultaat was een waar succes!

Het programma begon op de klanken van ”Zorba de Griek”. De zaal klapte gezellig mee. Daarna volgde een “Charleston “. Een dans met sjaaltjes, (voor linten was geen ruimte), leidde tot een interactieve activiteit, waarbij allen in de zaal ook een sjaaltje kregen. Onder de leiding van Wil in “t Veld ging men samen aan het aan de gang met alle aanwezige bejaarden.
In de pauze werden iedereen getrakteerd op koffie en thee met een heerlijk soesje (cadeautje van de Jumbo).
Het geheel werd afgesloten met een optreden op de muziek van “Dag Zuster Ursula” van Rob de Nijs. Een evergreen, bij velen bekend en het uitzwaaien werd door de hele zaal meegezongen.
Tot slot was er voor de bewoners nog een hapje en een drankje en werd er geproost op het 100 jaar O&O.

 

Koninklijke Erepenning voor O&O

Tijdens de zaterdag gehouden receptie ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan ontving O&O een Koninklijke Erepenning. Deze werd uitgereikt door burgemeester Robert Strijk. De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding die alleen door de Koning kan worden toegekend. Alleen verenigingen, stichtingen of instellingen kunnen deze ontvangen. De penning staat symbool voor het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten.

Voorzitter Pauline den Hartog en haar mede bestuurders waren onder de indruk en 'sprakeloos' van dit eerbetoon. Zo ook van de overige lovende speeches die de club ten deel viel van alle sprekers die op een zeer professionele wijze werden geïntroduceerd door dagvoorzitter Joyce van Rijn.
Jolanda de Witte bracht onder woorden het belang van O&O binnen de Zwijndrechtse samenleving. Zij liet de gemeentelijke felicitaties vergezeld gaan met een trottoirtegel met daarop het jubileumlogo van de vereniging. Het is aan de verenging of de tegel wordt opgenomen in bestrating van het Raadhuisplein of bij haarturnhal aan de Uilenvliet.
Oud Burgemeester Dominic Schrijer was ook één van de sprekers. Dominic belichtte vooral het belang om een leven lang te kunnen sporten van jong tot oud. En O&O biedt die mogelijkheden. Daarnaast pleitte hij nadrukkelijk voor het inzetten van vakleerkrachten in het onderwijs.

De KNGU-ambassadeur Hans van Polanen vertegenwoordigde het bondsbestuur. Hij stond stil bij de functie van O&O als talentontwikkelingscentrum en als één van de vier nationale trainingscentrum voor jongens en heren. Daarnaast heeft O&O haar nodige steentjes bijgedragen binnen de KNGU. Namens de bond overhandigde hij de eerste nieuwe vlag “Dutch Gymnastics”.

Voormalig raadslid Siham Berrag Nahari prees de vereniging vooral voor haar vasthoudendheid tijdens het bouwtraject naar de huidige accommodatie. Ook uitte zij haar bewondering voor het “warme bad” wat de club haar leden biedt.
Tineke de Ruiter sprak namens de Stichting Maatschappelijk Belang Zwijndrecht . Zij liet haar lovende woorden vergezeld gaan met het overhandigen van een gloednieuwe “Grand Master-trampoline” en een 12-delig mattenpakket.
Tijdens de receptie was ook ruimte ingericht voor een vierkoppig panel bestaande uit wethouder o.a. sport Jolanda de Witte, Ron van Kempen, voorzitter stichtingsbestuur O&O, Remon Rooij, jongtalenttrainer en Kees Kappetijn vanuit de businessclub. Het gesprek leidde o.a. tot het belang van het veilig faciliteren van ook de breedtesport.

Ondersteund met het lied “Raise your glass” werd de receptie afgesloten met een proost op de volgende eeuw.

Protocol melden kindermishandeling aan de wethouder overhandigd

Gymnastiekvereniging O&O aan de slag met protocol melden van kindermishandeling: 'Samen pakken we kindermishandeling aan!'

In Zwijndrecht zijn jaarlijks circa 250 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. De gemeente Zwijndrecht vindt dit onaanvaardbaar. Samen met de professionele partners en samenwerkingspartners zoals scholen, kerken en verenigingen slaat de gemeente de handen ineen om kindermishandeling te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat er binnen verenigingen mensen zijn die specifiek opgeleid zijn in het signaleren van kindermishandeling.

Protocol
Gymnastiekvereniging O&O is de eerste vereniging in Zwijndrecht die een aandachtsfunctionaris kindermishandeling heeft en een protocol heeft opgesteld hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vanmiddag heeft voorzitter Pauline den Hartog van gymnastiekvereniging O&O aan wethouder Jolanda de Witte (Jeugd) het protocol 'meldcode kindermishandeling' overhandigd.

Het protocol dat O&O hanteert vind u hier

Melden en voorkomen
Wethouder De Witte ondersteunt het protocol: "Elk kind dat mishandeld wordt, is er één teveel. Alle kinderen hebben het recht veilig en gezond te kunnen opgroeien. Naast aandacht voor het melden van kindermishandeling willen we alle kinderen die te maken hebben (gehad) met mishandeling, in beeld hebben". De gemeenteraad heeft besloten in haar raadsprogramma naast de bestaande inzet nog meer in te zetten op het voorkomen van kindermishandeling en het bieden van duurzame ondersteuning aan kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling.

O&O
Bij O&O sporten 620 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. De sportclub vindt het van groot belang aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Het protocol gaat in op de vraag hoe er gehandeld kan worden bij een vermoeden van kindermishandeling. O&O-voorzitter Pauline den Hartog: "Bij O&O geloven we in de kracht van kinderen. Door het geven van lessen en trainingen geven we kinderen een kans zich fysiek maximaal te ontwikkelen. Door de wekelijkse, soms bijna dagelijkse contacten met de sporters, staan we dichtbij de kinderen. Mocht er plotseling een verandering in gedrag of fysiek geconstateerd worden bij een kind, gaan de “alarmbellen” bij trainers rinkelen. Want veiligheid van de kinderen staat bij ons voorop. Het is daarom een goede zaak dat binnen gymnastiek- en turnvereniging O&O een gecertificeerd aandachtsfunctionaris voorhanden is die lesgevers en trainers kan begeleiden bij een eventueel vermoeden van kindermishandeling."

Waardering
De gemeente heeft veel waardering voor het initiatief van O&O om dit protocol op te stellen. Wethouder De Witte: "Samen pakken we kindermishandeling aan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, hierbij hebben wij ook andere organisaties, zoals sportverenigingen, nodig. Samen kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor deze kinderen".

Het protocol meldcode kindermishandeling zal ook bij andere (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties onder de aandacht worden gebracht.

Mooie opbrengst rommelmarkt

De onlangs gehouden Rommelmarkt heeft ook deze keer weer een mooi bedrag van maar liefst € 662,00 opgeleverd. Een mooie opkikker voor onze clubkas.

Ook dit jaar werden de voorbereidingen weer gedaan door Alice, Wil en Netty. Tijdens de dag zelf waren het vele handen van de groepen van Wil, Karin en Beb, die er voor zorgden dat samen met de inzet van de dames barcommissie, zo’n mooie financiële opbrengst is geleverd.

Dankjewel aan allen!

Luuk Huernink sportman Gemeente Dordrecht 2018

Onze turner Luuk Huernink is uitgeroepen tot sportman 2018 van de Gemeente Dordrecht. Onder andere door zijn prestaties bij de in Ahoy-Rotterdam gehouden nationale titelstrijd.

Luuk werd in de eredivisie Nederlands kampioen op het onderdeel brug. Behaalde zilver op voltige en rek en lag beslag op het brons vloer en ringen, alsmede van het allroundklassement. Tevens nam hij als lid van de Oranjeselectie deel aan de in augustus in Glasgow gehouden Jeugd Europese Kampioenschappen

Wij feliciteren Luuk met deze titel!!